Urodziłam się 16 października 1949 r. w Krakowie. Tu też uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 1 i X Liceum Ogólnokształcącego.

Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej Wydziału Matematyczno - Fizyczno - Technicznego, gdzie uzyskałam tytuł magistra elektrotechniki. Ukończyłam również studia podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 1976-2003 roku byłam nauczycielką fizyki w XV Liceum Ogólnokształcącym. W 2003 roku przeszłam na emeryturę i w niepełnym wymiarze godzin pracuję z dziećmi upośledzonymi umysłowo w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2.

Od 1980 roku jestem działaczem NSZZ “Solidarność”, a w latach 1981-1998 pełniłam funkcję członka Zarządu Regionu Małopolska. W latach 1992-1994 byłam sekretarzem prezydium władz regionalnych. Również od 1990-1998 byłam przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Kraków - Podgórze. Obecnie jestem delegatem na zjazd Regionu Małopolska NSZZ “Solidarność”. W latach 1998-2002 byłam wiceprezydentem Miasta Krakowa odpowiedzialnym za edukację i kulturę.

W 1999 roku przeprowadziłam z sukcesem reformę edukacji wprowadzającą do systemu oświaty gimnazja. Dzięki mojemu zaangażowaniu wybudowano 18 sal gimnastycznych, 3 przedszkola, a wiele placówek oświatowych zostało zmodernizowanych i wyremontowanych.

W 1999 roku liczne instytucje kultury zostały przejęte przez samorząd krakowski i dzięki mojej zapobiegliwości zawsze miały odpowiednie środki na swoje funkcjonowanie a także na remonty i unowocześnienie obiektów.
Radną Miasta Krakowa jestem od 1998 roku, a w kadencji 2002-2006 pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej.

Dzięki inicjatywie Komisji wybudowano lub rozbudowano 5 przedszkoli, 6 sal gimnastycznych a wiele placówek oświatowych wyremontowano. W tej kadencji pracowałam również w Komisji Budżetowej, Komisji Praworządności a do 25 maja 2005 roku również w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Jestem członkiem Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych - Polska oraz członkiem zarządu krakowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej.
Z Prezydentem Krakowa Andrzejem Gołasiem i kolegami wiceprezydentami: Krzysztofem Adamczykiem, Pawłem Zorskim, Jerzym Jedlińskim, Tomaszem Szcztpińskim, Bogumiłem Nowickim.